Nhà đất lân cận

A
 • 80 m²
 • 16.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 4
 • 65 m²
 • 6.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 47.5 m²
 • 3.4 tỷVND
D
 • 80 m²
 • 7.5 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 68 m²
 • 11.1 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 56 m²
 • 1.5 tỷVND