Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 56.7 m²
 • 5.41 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 24.1 m²
 • 2.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 35 m²
 • 4.4 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 62.1 m²
 • 8.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 10
 • 6
 • 117 m²
 • 21.21 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 57 m²
 • 7.8 tỷVND