Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 12
 • 12
 • 59.9 m²
 • 6.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 30.6 m²
 • 2.55 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 49 m²
 • 2.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 110 m²
 • 4.5 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 225.5 m²
 • 7.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 41.9 m²
 • 3.15 tỷVND