Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 51.4 m²
 • 2.65 tỷVND
B
 • 80 m²
 • 3.55 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 89 m²
 • 5.15 tỷVND
D
Đã bán
 • 2,700 m²
 • 26 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 56 m²
 • 5.18 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 56 m²
 • 4.88 tỷVND