Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 43 m²
 • 3.55 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 42.8 m²
 • 3.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 200 m²
 • 13.3 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 102 m²
 • 14.5 tỷVND
E
 • 5
 • 4
 • 42 m²
 • 9.2 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 30.3 m²
 • 4.4 tỷVND