Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 2.95 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 1.5 tỷVND
C
 • 1
 • 2
 • 50 m²
 • 1.55 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 54.5 m²
 • 6.1 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 118 m²
 • 2.8 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 61.5 m²
 • 2.7 tỷVND