Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 32 m²
 • 4.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 56.6 m²
 • 7.5 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 53 m²
 • 10.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 37.7 m²
 • 5.95 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 38.5 m²
 • 4 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 59.7 m²
 • 12.9 tỷVND