Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 37.7 m²
 • 5.95 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 59.7 m²
 • 12.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 6
 • 4
 • 60.7 m²
 • 15.5 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 46.7 m²
 • 12 tỷVND
E
 • 5
 • 5
 • 33 m²
 • 5 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 38.5 m²
 • 4 tỷVND