Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 32 m²
 • 3.35 tỷVND
B
 • 6
 • 6
 • 61 m²
 • 7.5 tỷVND
C
 • 2
 • 3
 • 29.39 m²
 • 3.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 48.8 m²
 • 5.95 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 4.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 31 m²
 • 3.7 tỷVND