Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 70.1 m²
 • 12.8 tỷVND
B
 • 78.6 m²
 • 8.5 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 13.1 m²
 • 2.1 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 60.1 m²
 • 7.9 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 48 m²
 • 5.7 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 17.7 m²
 • 2.55 tỷVND