Nhà đất lân cận

A
 • 6
 • 5
 • 41.2 m²
 • 7.9 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 3.65 tỷVND
C
 • 2
 • 3
 • 41.8 m²
 • 4.9 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 22.9 m²
 • 2.95 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 24.5 m²
 • 2.2 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 44.3 m²
 • 4.2 tỷVND