Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 30 m²
 • 2.45 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 30 m²
 • 2.65 tỷVND
C
 • 2
 • 3
 • 60 m²
 • 5.75 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 63 m²
 • 4.83 tỷVND
E
 • 134.5 m²
 • 6.7 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 48 m²
 • 1.27 tỷVND