Nhà đất lân cận

A
 • 80.4 m²
 • 6.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 52 m²
 • 3.9 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 96.3 m²
 • 8.5 tỷVND
D
 • 4
 • 5
 • 77.8 m²
 • 6.6 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 30.5 m²
 • 2.98 tỷVND
F
 • 4
 • 6
 • 52 m²
 • 7.95 tỷVND