Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 48 m²
 • 6.1 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 100 m²
 • 9.9 tỷVND
C
 • 5
 • 6
 • 80.7 m²
 • 17.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 56 m²
 • 4.89 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 70 m²
 • 6.95 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 32 m²
 • 10.5 tỷVND