Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 79.5 m²
 • 5.49 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 50 m²
 • 4.5 tỷVND
C
 • 94.7 m²
 • 4.8 tỷVND
D
 • 116.1 m²
 • 6.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 64 m²
 • 5.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 65 m²
 • 5.6 tỷVND