Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 41.8 m²
 • 10.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 26.8 m²
 • 5.8 tỷVND
C
 • 8
 • 8
 • 111.9 m²
 • 16.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 45 m²
 • 3.8 tỷVND
E
 • 5
 • 6
 • 150 m²
 • 29 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 16.9 m²
 • 3.3 tỷVND