Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 14.2 m²
 • 2.3 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 43.1 m²
 • 8.5 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 37.1 m²
 • 6.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 10
 • 10
 • 78.3 m²
 • 20 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 6
 • 67.8 m²
 • 17 tỷVND
F
 • 6
 • 6
 • 40.9 m²
 • 9.8 tỷVND