Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 4
 • 149.4 m²
 • 14 tỷVND
B
 • 6
 • 4
 • 50 m²
 • 6 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 58.4 m²
 • 3.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 51 m²
 • 3.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 123 m²
 • 14.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 113 m²
 • 4.1 tỷVND