Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 27.3 m²
 • 3 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 15 m²
 • 2.65 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 13.7 m²
 • 2.2 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 23.9 m²
 • 5.8 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 17.71 m²
 • 2.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 12 m²
 • 1.8 tỷVND