Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 13.7 m²
 • 2.2 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 17.71 m²
 • 2.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 27.3 m²
 • 3 tỷVND
D
 • 2
 • 3
 • 22.1 m²
 • 4.5 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 15 m²
 • 2.65 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 21 m²
 • 2.7 tỷVND