Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 24 m²
 • 3.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 37 m²
 • 8.4 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 49.8 m²
 • 13.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 28.2 m²
 • 5.35 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 130 m²
 • 5.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 10
 • 11
 • 88 m²
 • 16.5 tỷVND