Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 36 m²
 • 4.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 36 m²
 • 7.9 tỷVND
C
 • 1
 • 2
 • 10.9 m²
 • 2.1 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 84.7 m²
 • 23 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 22.6 m²
 • 5.8 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 30 m²
 • 2.65 tỷVND