Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 54 m²
 • 5.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 88 m²
 • 8.6 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 112 m²
 • 8.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 180 m²
 • 24 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 59 m²
 • 3.7 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 70.4 m²
 • 2.8 tỷVND