Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 26.7 m²
 • 3.3 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 100.1 m²
 • 21.5 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 56.5 m²
 • 9 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 25.3 m²
 • 3.2 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 44.5 m²
 • 5.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 45 m²
 • 8.35 tỷVND