Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 21 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 118 m²
 • 5.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 120 m²
 • 5.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 118 m²
 • 4.1 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 137.9 m²
 • 5.5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 88 m²
 • 2.65 tỷVND