Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 100 m²
 • 35 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 5
 • 5
 • 64 m²
 • 19 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 2
 • 1
 • 55 m²
 • 6.5 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 4
 • 5
 • 57 m²
 • 17 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 2
 • 1
 • 55 m²
 • 6 tr/thángVND
F
 • 3
 • 3
 • 75 m²
 • 15 tr/thángVND