Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 39.3 m²
 • 3.4 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 74.5 m²
 • 9.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 50.8 m²
 • 3.5 tỷVND
D
 • 95.8 m²
 • 11.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 6
 • 68.5 m²
 • 7.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 59.5 m²
 • 4.75 tỷVND