Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 44 m²
 • 3.45 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 88 m²
 • 5.5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 88 m²
 • 5.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 78.9 m²
 • 5.25 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 44 m²
 • 3.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 48 m²
 • 3.7 tỷVND