Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 316.1 m²
 • 6.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 81.12 m²
 • 2.55 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 81.12 m²
 • 2.7 tỷVND
D
 • 571 m²
 • 2.53 tỷVND