Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 48.22 m²
 • 3 tỷVND
B
 • 4
 • 5
 • 110 m²
 • 16.8 tỷVND
C
 • 110.1 m²
 • 8 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 48.1 m²
 • 6.95 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 91.5 m²
 • 7.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 29.25 m²
 • 3 tỷVND