Nhà đất lân cận

A
 • 61.7 m²
 • 3 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 44.3 m²
 • 2.7 tỷVND
C
 • 101.6 m²
 • 5.9 tỷVND
D
 • 1
 • 2
 • 29.5 m²
 • 1.95 tỷVND
E
Đã bán
 • 1,266.4 m²
 • 41 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 215 m²
 • 8.2 tỷVND