Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 37 m²
 • 4.8 tỷVND
B
 • 6
 • 4
 • 83.5 m²
 • 11.8 tỷVND
C
 • 2
 • 3
 • 26.8 m²
 • 5.7 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 59.8 m²
 • 7 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 75.7 m²
 • 6.6 tỷVND
F
 • 2
 • 3
 • 53 m²
 • 7.5 tỷVND