Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 47.1 m²
 • 4.15 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 23 m²
 • 2.35 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 66.85 m²
 • 6.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 78 m²
 • 5.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 7
 • 5
 • 55 m²
 • 6 tỷVND
F
 • 5
 • 6
 • 47.8 m²
 • 6.9 tỷVND