Nhà đất lân cận

A
 • 216 m²
 • 27.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 24 m²
 • 2.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 138 m²
 • 6.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 144 m²
 • 4.46 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 37.5 m²
 • 720 trVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 36.5 m²
 • 680 trVND