Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 54 m²
 • 4.65 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 60.9 m²
 • 5.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 47 m²
 • 5.3 tỷVND
D
 • 6
 • 6
 • 72 m²
 • 7.1 tỷVND
E
 • 4
 • 2
 • 96 m²
 • 6.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 86 m²
 • 5.3 tỷVND