Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 17 m²
 • 2.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 93.6 m²
 • 4.15 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 27 m²
 • 3.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 36 m²
 • 3.85 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 35 m²
 • 3.55 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 50 m²
 • 6.5 tỷVND