Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 69 m²
 • 5.35 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 39.8 m²
 • 4.15 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 64 m²
 • 3.9 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 79.5 m²
 • 6.2 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 43 m²
 • 4.6 tỷVND
F
 • 25
 • 523.5 m²
 • 12.5 tỷVND