Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 34.1 m²
 • 4.8 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 3.78 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 115 m²
 • 14.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 90 m²
 • 8.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 6
 • 7
 • 110 m²
 • 20.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 52 m²
 • 11.5 tỷVND