Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 69.5 m²
 • 7.6 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 60 m²
 • 4.9 tỷVND
C
 • 44.5 m²
 • 3.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 75 m²
 • 6.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 36 m²
 • 4.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 69.6 m²
 • 7.9 tỷVND