Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 61 m²
 • 6.35 tỷVND
B
 • 5
 • 4
 • 75.3 m²
 • 7.6 tỷVND
C
 • 5
 • 6
 • 152 m²
 • 19 tỷVND
D
 • 67.2 m²
 • 4.1 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 18.5 m²
 • 2.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 6
 • 61.2 m²
 • 8.85 tỷVND