Nhà đất lân cận

A
 • 6
 • 7
 • 72 m²
 • 8.4 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 57.4 m²
 • 7.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 56 m²
 • 3.35 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 59.8 m²
 • 5.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 52.8 m²
 • 4.6 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 56.3 m²
 • 5.4 tỷVND