Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 144 m²
 • 12 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 62.6 m²
 • 4.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 14.2 m²
 • 1.7 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 23 m²
 • 2.7 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 24 m²
 • 2.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 30 m²
 • 3.2 tỷVND