Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 56.9 m²
 • 8.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 22.2 m²
 • 3.5 tỷVND
C
 • 5
 • 4
 • 50 m²
 • 6.1 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 21.5 m²
 • 5.15 tỷVND
E
 • 5
 • 7
 • 41.4 m²
 • 18 tỷVND
F
 • 6
 • 6
 • 73.8 m²
 • 10.7 tỷVND