Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 3
 • 15.5 m²
 • 2.67 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 37.6 m²
 • 2 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 4.4 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 21 m²
 • 3.5 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 44.5 m²
 • 3.48 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 24 m²
 • 3.55 tỷVND