Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 27 m²
 • 5.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 56.7 m²
 • 5.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 7.9 m²
 • 1 tỷVND
D
 • 4
 • 5
 • 100 m²
 • 11.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 90 m²
 • 12 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 34.4 m²
 • 2.65 tỷVND