Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 80 m²
 • 5.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 49 m²
 • 5.4 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 63.4 m²
 • 4.3 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 63.7 m²
 • 6 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 14.2 m²
 • 2.29 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 16.22 m²
 • 2.65 tỷVND