Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 63.4 m²
 • 4.3 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 30 m²
 • 3 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 49 m²
 • 5.4 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 63.7 m²
 • 6 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 53.5 m²
 • 5.2 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 41.1 m²
 • 4.95 tỷVND