Nhà đất lân cận

A
 • 9
 • 9
 • 50 m²
 • 16.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 43.86 m²
 • 7.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 56 m²
 • 11.5 tỷVND
D
 • 5
 • 6
 • 150 m²
 • 29 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 45 m²
 • 3.8 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 40.6 m²
 • 7.99 tỷVND