Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 38.8 m²
 • 2.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 24 m²
 • 1.55 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 76.7 m²
 • 5.05 tỷVND
D
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 300 m²
 • 30 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 27.4 m²
 • 3.2 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 24 m²
 • 1.9 tỷVND