Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 80.9 m²
 • 5.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 50.7 m²
 • 4.05 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 28.5 m²
 • 2.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 24 m²
 • 2.68 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 78.3 m²
 • 10.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 71.6 m²
 • 3.3 tỷVND